Milloin voi reklamoida?

Kuluttajansuojalaissa sanotaan, että ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita siitä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on aina tapauskohtaisesti harkittavissa. Laissa on mainittuna myös, että ”voidaan kuitenkin tehdä kahden kuukauden kuluessa”....

Asiakas on aina oikeassa. Vai onko?

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen, mikäli tavarassa on virhe. Tämä koskee tuotteessa olevaa virhettä ja sen aiheuttamia kustannuksia, jotka ovat suoraan yhteydessä tuotteen virheeseen. Kuluttajalla ei ole oikeutta palauttaa tuotetta, jossa...

Yleisiä harhaluuloja kuluttajan oikeuksista

Kuluttajansuojalaki on meillä Suomessa pakottava. Tämä tarkoittaa, että myyjä ei voi omilla sopimusehdoillaan poiketa laista kuluttajan vahingoksi. Toisaalta välilä tuntuu, että laki on asianajajien takana piilossa olevaa tietoa, eikä sitä tietoa saa...

Huijauslasku

Jos saat laskun tuotteesta, joka on sinulle annettu ilmaisena näytteenä tai laskun palvelusta jota et ole tilannut, kyseessä voi olla huijauslasku. Toimi näin: – Älä maksa laskua – Reklamoi laskuttajaa, mieluiten kirjallisesti...

Kirjallinen sopimus on sinun turvasi

Suomalaiset ovat perusluonteeltaan rehellistä kansaa. Koska yleensä luotamme ihmisiin, tuntuu joskus kiusalliselta vaatia tai valittaa, koska se koetaan myyjää halventavaksi tai epäluottamuslauseeksi myyjää kohtaan. Totuus kuitenkin on, että kirjallinen sopimus ehkäisee riitoja,...

Käytetyn auton kauppa

Käytetyn auton kaupasta aiheutuneet kiistat ovat yksi suurimpia työllistäjiä kuluttajariitalautakunnassa. Tämä ei ole ihme, sillä käytetyn auton kuluttajansuoja on todella monimutkainen ja autoista ymmärtämättömälle myös hyvin vaikeaselkoinen. Kuluttajansuojalakihan ei tietenkään muutu, oli...

Vahingonkorvaus

Mikäli ostamassasi tuotteessa havaitaan virhe, voi myyjä joko korjata tuotteen, toimittaa uuden tuotteen tilalle, tarjota hinnanalennusta tai viimeisimpänä voidaan sopia kaupan purku. Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen myös, jos tuotteen toimituksessa on viivästys,...