Milloin voi reklamoida?

Kuluttajansuojalaissa sanotaan, että ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita siitä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on aina tapauskohtaisesti harkittavissa. Laissa on mainittuna myös, että ”voidaan kuitenkin tehdä kahden kuukauden kuluessa”....

Lain mukaan joka talossa tulee olla humalisto!

Rakennuskaaren 7 luvun 1 § mukaan jokaisessa talossa pitää olla humalisto, ja istuttakoon talonpoika joka vuosi hyviä juuria neljänkymmenen salon varalle, kunnes näitä tulee kaksisataa kokonaiseen taloon. Joka ei sitä tee, vetäköön...

Asiakas on aina oikeassa. Vai onko?

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen, mikäli tavarassa on virhe. Tämä koskee tuotteessa olevaa virhettä ja sen aiheuttamia kustannuksia, jotka ovat suoraan yhteydessä tuotteen virheeseen. Kuluttajalla ei ole oikeutta palauttaa tuotetta, jossa...

Yleisiä harhaluuloja kuluttajan oikeuksista

Kuluttajansuojalaki on meillä Suomessa pakottava. Tämä tarkoittaa, että myyjä ei voi omilla sopimusehdoillaan poiketa laista kuluttajan vahingoksi. Toisaalta välilä tuntuu, että laki on asianajajien takana piilossa olevaa tietoa, eikä sitä tietoa saa...

Huijauslasku

Jos saat laskun tuotteesta, joka on sinulle annettu ilmaisena näytteenä tai laskun palvelusta jota et ole tilannut, kyseessä voi olla huijauslasku. Toimi näin: – Älä maksa laskua – Reklamoi laskuttajaa, mieluiten kirjallisesti...

Kirjallinen sopimus on sinun turvasi

Suomalaiset ovat perusluonteeltaan rehellistä kansaa. Koska yleensä luotamme ihmisiin, tuntuu joskus kiusalliselta vaatia tai valittaa, koska se koetaan myyjää halventavaksi tai epäluottamuslauseeksi myyjää kohtaan. Totuus kuitenkin on, että kirjallinen sopimus ehkäisee riitoja,...

Verkkokaupan kuluttajansuojalaki

Koti- ja etämyynnissä on eri lainsäädännöt kuin kivijalkamyymälässä. Tämä on tärkeää huomioida myös yrittäjien, joilla on sekä kivijalkakauppa että verkossa tapahtuvaa myyntiä. Koti- ja etämyynnillä tarkoitetaan kaikkea kaupankäyntiä, joka tapahtuu muualla kuin...

Käytetyn auton kauppa

Käytetyn auton kaupasta aiheutuneet kiistat ovat yksi suurimpia työllistäjiä kuluttajariitalautakunnassa. Tämä ei ole ihme, sillä käytetyn auton kuluttajansuoja on todella monimutkainen ja autoista ymmärtämättömälle myös hyvin vaikeaselkoinen. Kuluttajansuojalakihan ei tietenkään muutu, oli...