Ei ole yhdentekevää miten hinta ilmoitetaan

Myyntihinta

Vähittäiskaupassa, oli kyse sitten liikkeestä, näyteikkunasta tai verkkosivustoista, hinnan tulee käydä ilmi niin ettei siitä voi erehtyä. Tavaran tai palvelun kokonaishinta tulee olla selkeästi merkittynä (sis. verot, pantti ym. kulut) ja kuluttajan täytyy selkeästi nähdä mihin tuotteeseen ja pakkaukseen hinta viittaa.

Markkinoidessa tuotetta myyntihinnalla, täytyy myös yksikköhinta olla mainittuna (kg, m, m2, m3, l). Yksikköhinta ei tarvitse olla mainittuna, mikäli se on sama kuin myyntihinta.

Hinta tulee ilmoittaa kokonaishintana, eikä sitä saa keinotekoisesti pilkkoa osiin.

Palvelun hinta

Palveluiden hinta on käytävä ilmi palveluntarjoajan verkkosivuilla ja se on pidettävä esillä liikehuoneistossa sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolella. (Poikkeuksena joitain palveluita, kuten työvoimavuokraus, kunnan tarjoamat sosiaalipalvelut ym.). Mikäli myyntihinnan määrittäminen ei ole mahdollista, täytyy hinnan määräytymisperusteet käydä ilmi tai esillä tulee olla tavallisimmat myyntihinnat ja tieto siitä, että muut hinnat ovat saatavilla pyydettäessä.

Mikäli tarjotaan sopimusta määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi, tulee hinta ilmoittaa koko määräajalta. Lisäksi tulee antaa tieto maksuehdoista ja selkeästi ilmoittaa sopimuksen määräaikaisuus.

Palveluiden hinta kannattaa aina sopia kirjallisesti (lue lisää aiheesta täältä).

Mikäli yritys antaa työstä kiinteän hinnan, se pätee vaikka työhön kuluisikin arvioitua kauemmin tai osat maksaisivat enemmän. Toisaalta kiinteästä hinnasta ei tarvitse poiketa, vaikka työhön kuluisikin vähemmän aikaa.

Mikäli palvelusta annetaan hinta-arvio, täytyy tarjouksesta käydä selkeästi ilmi mitä se sisältää. Mikäli siis arvio koskee vain työn osuutta tai materiaaleja, tämä täytyy ilmoittaa asiakkaalle. Mikäli tätä ei ole ilmoitettu, hinta-arvio koskee kokonaishintaa. Hinta-arvion tekeminen voi olla kuluttajalle maksullista, mutta siitä on kerrottava asiakkaalle etukäteen. Todellinen hinta saa ylittyä korkeintaan 15% arvioidusta ja mahdollisista lisätöistä täytyy sopia asiakkaan kanssa erikseen. Huomioitavaa on myös se ettei palveluntarjoaja voi periä hinta-arvion mukaista hintaa, mikäli todellinen hinta jää alle arvioidun.

Mikäli hintatiedustelu tehdään niin, ettei palveluntarjoaja näe kohdetta, voidaan sopia suuntaa-antavasta hinnasta. Tällöin hinta voi poiketa arvioidusta, mutta tästä on viipymättä ilmoitettava kuluttajalle ja tarvittaessa työ on keskeytettävä. Mikäli asiakkaalle on annettu enimmäishinta, sitä ei saa ylittää vaikka työn kustannukset nousisivatkin.

Koti- ja etämyynnin lisäkulut

Mikäli asiakkaalle tulee koti- ja etämyynnissä toimituskuluja tai muita lisäkuluja, tulee nämä käydä selkeästi ilmi tuotteen kokonaishinnassa. Kokonaishinnan tulee käydä ilmi jo tilauksen alkuvaiheessa. Jos se ei ole mahdollista, niin asiakkaalla tulee olla tieto siitä, että tällaisia kuluja tulee vielä tilaukselle.

Toimituksen palautuksesta aiheutuvat kulut voivat olla asiakkaan vastuulla, mutta tästä tulee olla tieto jo tilausta tehdessä.

Alennettu hinta

Alennus täytyy olla sellaisesta tuotteesta, joka on samassa liikkeessä ollut myynnissä juuri ennen alennusta korkeammalla hinnalla. Alennus täytyy myös laskea siitä hinnasta jolla se oli myynnissä. Alennusta ei siis voi koskaan olla uudella tuotteella ja asiakkaan täytyy luottaa siihen, että alennuksen määrä on todellinen, eikä viitattu esimerkiksi tuotteen suositushintaan.

Alennukselle voi olla määritelty voimassaoloaika, mutta sen tulee olla todellinen. Rajoitettua aikaa ei voi olla vain siksi, että kuluttaja tekisi ostopäätöksensä nopeasti.

Alennusmyynti

Alennusmyynnin kestoaika tulee olla rajoitettu. Mikäli mainonnassa ei rajata alennusmyynnin piiriin kuuluvan vain tiettyjä tuotteita, tulee liikkeessä suurimman osan tuotteista kuulua alennusmyynnin piiriin. Alennusmyyntejä voi olla korkeintaan kolme kuukautta yhden kalenterivuoden aikana. Yhtäjaksoisesti alennusmyynti voi kestää kaksi kuukautta.

Erikoistarjous

Erikoistarjouksella luvataan jokin taloudellinen etu, jonka tarjonta on kestoajaltaan rajattu. Kun tarjousta korostetaan erityisenä, tulee erikoistarjoushinnan olla selkeästi edullisempi kuin normaalihinta. Sama sääntö pätee avajaistarjoukseen ja tutustumistarjoukseen.

Erikoistarjous voi olla yhtäjaksoisesti enintään kuukauden. Poikkeuksena alat, joissa varaston kierto on hidasta. Tällöin hyväksytään 2 kuukauden kestoinen erikoistarjous.

Erikoistarjousta ei saa käyttää houkuttimena liikkeeseen siten, että tarjolla on vain erittäin pieni erä tämän hintaisia tuotteita. Jos näin on, määrä tulee ilmoittaa mainoksessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on puuttunut ”niin kauan kuin tavaraa riittää” ja ”rajoitettu erä” -tyylisiin ilmaisuihin. Mikäli tuotetta on tarjolla useassa eri myymälässä, tulee jokaisen myymälän eräkoko ilmoittaa.

Loppuunmyynti

Loppuunmyynti voi kestää enintään kaksi kuukautta. Poikkeuksena yrityksen tai kauppapaikan lopettaminen, jolloin kesto voi olla kuusi kuukautta. Loppuunmyynti täytyy olla todellinen, eli kauppapaikka lopettaa tai tuote poistuu valikoimasta. Loppuunmyynnin syynä voi olla myös tuotteen pilaantumisen vaara tai liiketilassa tehtävä remontti tms.  Mikäli vain osa myymälän tuotteista kuuluu loppuunmyynnin piiriin, tulee markkinoinnissa ilmoittaa selkeästi mitkä tuotteet tähän kuuluvat.

Kun päätös loppuunmyynnistä on tehty, ei varastoa tule kyseisen tuotteen osalta enää täydentää loppuunmyynnin aikana tai sen jälkeen.

Kylkiäiset ja yhdistetyt tarjoukset

Mikäli kaupan yhteydessä tarjotaan kylkiäisiä tai yhdistetään tarjous usealle tuotteelle, tulee tarjouksesta käydä ilmi mitä se sisältää ja mitkä ovat tarjouksen sisältämien tuotteiden yksittäiset hinnat. Tarjouksesta täytyy käydä ilmi myös mihin asti se on voimassa ja mikäli tarjouksella on joitain rajoitteita (maksimimäärä per asiakas tai se, jos tuotteita on tarjolla vain rajoitetusti).

Kaupanpäällisen arvoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se on alle 10 euroa. Muussa tapauksessa arvo tulee ilmoittaa todenmukaisesti. Myyjän on tarvittaessa kyettävä selvittämään, miten tuotteen arvo on määritetty.

Sopimattomana menettelynä pidetään markkinoinnissa ilmaisua ”ilmainen”, mikäli kuluttaja maksaa jotain muuta kuin noudosta tai toimituksesta aiheutuneet kustannukset. Toisin sanottuna, mikäli ostaja saa toisen tuotteen tai palvelun kaupan päälle, tätä ei sovi kutsua ”ilmaiseksi”, ”maksuttomaksi” eikä käyttää ilmaisua ”0 euroa”. Ostajan on maksettava päätuotteesta, joten kylkiäinen ei tuolloin ole ilmainen. Kylkiäisiä markkinoidessa myöskään päätuotteen hintaa ei saa nostaa kattamaan kylkiäisen kustannuksia.

 

Lisätietoa hinnan määrittelystä ja mahdollisista poikkeustapauksista tarjoaa Suomen Reklamaatiopalvelu

Ota yhteyttä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *