Valmismatkalaki on korvattu lailla matkapalveluyhdistelmistä

1.7.2018 astui voimaan laki matkapalveluyhdistelmistä, joka korvaa valmismatkalain.

Yhdistetty matkajärjestely:

Yli 24 tuntia kestävä matka, johon kuuluu vähintään kaksi erityyppistä samaa matkaa koskevaa yhdistelmää (esimerkiksi lento ja majoitus tai vaikkapa majoitus ja autonvuokraus) on yhdistetty matkajärjestely. Asiakas on voinut tehdä erillisiä sopimuksia eri palveluntarjoajien kanssa.

Mikäli kyseessä on yhdistetty matkajärjestely, joka tehdään pääasiassa yhden yrityksen kautta, on myyjän tuotava selkeästi esiin, ettei matkustajalla ole matkapaketteihin liittyviä oikeuksia ja että jokainen matkaan osallistuva yritys vastaa omista palveluistaan.

Matkapaketti:

Matkapaketilla tarkoitetaan sitä, että yrityksen kanssa tehdään yksi sopimus, josta kaksi tai useampi erityyppinen matkapalvelu valitaan ennen ostopäätöstä tai myydään matkapaketti -nimikkeellä. Matkapaketiksi luokitellaan myös, jos kahdella yrityksellä on sama varausjärjestelmä, josta valitaan kaksi erillistä palvelua.

Uuden lain mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa ilman erillistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista. Valmismatkalain mukaan tämä oli mahdollista vain erityisellä syyllä, kuten sairastuminen. Matkanjärjestäjillä on mahdollisuus vaatia peruutusmaksu, joka saattaa olla suurempi, kuin valmismatkalain voimassaoloaikana.

Matkanjärjestäjän suorituksessa voidaan katsoa olevan virhe, mikäli palvelut eivät vastaa sitä mitä on sovittu. Matkanjärjestäjällä on velvollisuus antaa etukäteistiedot asiakkaalle, josta käy ilmi tietyt vakiotiedot, kuten matkanjärjestäjä, matkanvälittäjä, tarjottavien palveluiden ominaisuudet, mahdolliset lisäkustannukset jne. Mikäli tietoja ei ole annettu ja jonkun tiedon puuttuminen vaikutti ostopäätökseen, katsotaan tämä matkajärjestäjän virheeksi. Matkanjärjestäjällä on myös lain pakottama velvollisuus antaa pulaan joutuneelle matkustajalle viipymättä tietoa terveyspalveluista, viranomaispalveluista ja konsulipalveluista ja tarjota muuta asianmukaista apua.

Matkanjärjestäjälle on annettava mahdollisuus korjata virhe. Mikäli virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa ja se vaikuttaa merkittävästi matkapaketin toteutumiseen, voidaan sopimus purkaa. Mikäli matkapakettiin kuuluu kuljetus, on matkanjärjestäjällä velvollisuus järjestää aikaisempi paluukuljetus ilman lisäkuluja. Mikäli virhe johtuu matkustajasta, poikkeuksellisista olosuhteista tai kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, ei matkustajalla ole oikeutta korvaukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *