Sairastuin, enkä päässytkään kampaajalle. Onko varatusta ajasta silti maksettava?

Niin asiakkaat, kuin yrittäjätkin tuntuvat olevan usein epävarmoja siitä, voiko peruuttamatta jätetystä tai viime hetkellä peruutetusta ajanvarauksesta veloittaa asiakasta. Yrittäjän kannalta kysymys on oleellinen, koska he eivät saa tilalle uutta asiakasta ja näin ollen menettävät tulon tuolta ajalta. Asiakkaan kannalta on tietenkin ikävää maksaa palvelusta, jota ei ole saanut.

Asiassa on kyse kuluttajapalveluksen peruuttamisesta ja kuluttajan velvollisuus on korvata yrittäjälle aiheutunut vahinko. Toisin sanoen, kyseessä ei ole maksu palvelusta jota ei ole saanut, vaan korvaus siitä ansionmenetyksestä ja kuluista, joita yrittäjälle on mahdollisesti aiheutunut. Korvauksen tulee olla kohtuullinen. Kyseessä voi olla palvelu tai esineeseen kohdistuva työ, kuten auton korjaus. Esineeseen kohdistuvassa työssä yrittäjällä on oikeus korvaukseen esimerkiksi kuluista, joita varaosien tilaaminen tai muu työn valmistelu on edellyttänyt.

Oleellista on, että peruutusehdot tulee olla kuluttajan näkyvillä. Nämä tulee käydä selkeästi ilmi esimerkiksi yrityksen tiloista ja Internet-sivuilta. Yrittäjän tulee kyetä osoittamaan, että peruutusehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla. Ehdot on hyvä liittää esimerkiksi varausvahvistuksen yhteyteen.

Lähtökohtaisesti osapuolet tekevät keskenään sopimuksen, joka pitää. Koska kyseessä on kuluttajakauppa, ei sopimus voi olla kuluttajan näkökulmasta kohtuuton (kuluttajansuojalain pakottavuus). Kuluttajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta vahingonkorvausseuraamuksin ja yrittäjällä on oikeus vain vahinkoa vastaaviin korvauksiin. Lähtökohtaisesti varatusta ajasta voidaan veloittaa vain, jos yrittäjällä ei ole enää mahdollisuutta etsiä tilalle uutta asiakasta tai se olisi epätodennäköistä. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus korvauksiin, vaikka kyseessä olisi äkillinen sairastuminen ja asiakkaalla sinänsä pätevä syy perua aika.

Kohtuullista korvaussummaa pohdittaessa ei ole yhtä selkeää vastausta. Esimerkkejä kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista:

  • Samana päivänä peruutetusta 250 euron hammaslääkäriajasta kohtuulliseksi korvaukseksi katsottiin 100 euroa.
  • Mökin vuokraus tuli maksaa, koska varausta ei ollut peruutettu. Asiakas oli olettanut varauksen peruuntuneen, kun hän ei ollut maksanut varausmaksua. Ehdoissa luki, että varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun… mutta lisäksi oli maininta, että peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti. Ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei siis automaattisesti ollut peruutus ja mökin vuokra tuli maksaa kokonaisuudessaan.
  • Valokuvauspalvelu peruutettiin yksi päivä varauksen jälkeen, muutama viikko ennen varattua aikaa. Valokuvaajalla ei ollut oikeutta laskuttaa asiakkaalta peruutetusta palvelusta. Asiassa oli oleellista mm. se, ettei palveluntarjoaja osoittanut, että hänelle olisi koitunut tilanteesta kustannuksia.

Lyhyesti sanottuna yrittäjällä on oikeus laskuttaa peruutusehtojen mukaisesti, kunhan ehdot ovat olleet asiakkaan nähtävissä ja ne ovat kohtuulliset. Kuluttajalla on velvollisuus ottaa selvää mihin sitoutuu ja ennen kaikkea olla yhteydessä yrittäjään heti, jos omaan tilanteeseen tulee muutoksia. Mikäli tilanteessa on erimielisyyksiä, sekä kuluttaja että yrittäjä voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai Suomen Reklamaatiopalveluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *