Yleisiä harhaluuloja kuluttajan oikeuksista

Kuluttajansuojalaki on meillä Suomessa pakottava. Tämä tarkoittaa, että myyjä ei voi omilla sopimusehdoillaan poiketa laista kuluttajan vahingoksi.

Toisaalta välilä tuntuu, että laki on asianajajien takana piilossa olevaa tietoa, eikä sitä tietoa saa kuin erittäin kalliilla hinnalla. Lakipykälät ovat toki kaikkien luettavissa, mutta miten lakia tulkitaan?

Olemme keränneet alle yleisimpiä harhaluuloja, joita on tullut vastaan:

Kuluttaja-asiamies on aina kuluttajan puolella

Kuluttaja-asiamies on puolueeton riidanratkaisija. Heillä on kokemusta ja kykyä tulkita lakia. Tämä viranomaistaho on varmistamassa sitä, ettei kuluttajan oikeuksia poljeta ja että yrityksien markkinointi ei ole harhaanjohtavaa tai epäasiallista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yrittäjällä ei olisi oikeuksia tai että kuluttaja-asiamies yrittäisi kaikin keinoin puolustaa kuluttajan näkemystä. He kuulevat molempien osapuolten näkökulman ja antavat sen pohjalta neuvojaan. Kuluttaja-asiamies on siis tasaisesti molemmilla puolilla.

Kaupassa on aina 14 päivän palautusoikeus

Koti- ja etämyynnissä on aina 14 päivän palautusoikeus. Sen sijaan kaupassa ei ole palautusoikeutta, mikäli tuotteessa ei ole virhettä. On kauppoja, jotka asiakaspalvelumielessä tarjoavat vaihto- tai palautusoikeuden, mutta sellaista ei ole automaattisesti, eikä laki sitä vaadi.

Tuotteesta saa reklamoida puoli vuotta

Asiakkaalla on reklamaatiovelvollisuus kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika lasketaan siitä, kun virhe on huomattu. Se, mikä on kohtuullinen aika, riippuu tuotteesta. Jos tuote on otettu heti käyttöön, on oletettavaa, että virhe huomataan heti. Jos taas vene ostetaan talvella ja sen moottorissa todetaan vika vasta kesällä kun se otetaan käyttöön, reklamaatioaika on silti kohtuullinen. Jos tuotteen voi olettaa kestävän 5 vuotta ja se hajoaa 3 vuotta kaupanteon jälkeen, on tuolloinkin aihetta reklamoida. Toisin sanoen, ei ole tarkkaa määritelmää, milloin voi reklamoida. Takuu ei rajaa reklamaatio-oikeutta, eikä määritä myyjän virhevastuuta. Virhevastuu on, vaikka takuu olisi umpeutunut.

Jos palveluun ei olla tyytyväisiä, sitä ei tarvitse maksaa

Palvelusta on aina maksettava sopimuksen mukaisesti. Mikäli palvelussa havaitaan virheitä, on niistä reklamoitava ja palveluntarjoajalla on oikeus korjata virheensä. Mikäli virheen korjauksesta ei olla päästy sopuun, voi asiakas pidättäytyä maksusta siltä osin, mikä on korjattavan osan arvo. Samoin, mikäli työ viivästyy, voi asiakas pidättäytyä maksamasta loppusummaa kunnes työ on tehty loppuun.

Toisin sanottuna sopimuksen osapuolena on myyjä ja ostaja. Myyjän velvollisuus on hoitaa työnsä ja ostajan maksaa laskunsa. Mikäli laskua ei makseta, kyseessä on sopimusrikko. Tästä voi lopulta joutua maksamaan viivästyskoron. Mikäli ostaja kokee palvelussa virheen ja päättää pidättäytyä osittain laskun maksamisesta, summan tulee olla kohtuullinen virheeseen nähden. Muuten erotuksesta voi myös joutua korvaamaan viivästyskoron.

Myyjältä kannattaa vaatia korvaukset kaikesta vaivasta mitä virhe aiheuttaa

Kuluttajansuojalaki on luotu suojaamaan heikompaa osapuolta kaupanteossa. Vaikka kuluttaja katsotaan heikommaksi osapuoleksi, se ei tarkoita etteikö kuluttajalla olisi velvollisuuksia. Ostajan velvollisuus on esimerkiksi tarkistaa ja maksaa ostamansa tavara. Tässä on tietenkin rajansa, eli ostajan tulee myös pystyä luottamaan myyjän ammattitaitoon ja myyntipuheeseen, niin tuotteen ominaisuuksien kuin hinnankin suhteen.

Ostajalla on myös reklamaatiovelvollisuus. Reklamaatiosta tulee käydä ilmi vika ja se, mikä on ostajan vaatimus. Vaatimuksen tulee olla kohtuullinen. Joissain tilanteissa myyjällä voi olla velvollisuus korvata myös viasta aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tulonmenetys, mutta yleensä tähän vaaditaan jonkinlaista tahallisuutta tai huolimattomuutta myyjän puolelta. Käyttöhyödyn menetyksestä johtuva olennainen haitta kuluttajan elämässä voidaan todeta joissain tapauksissa korvausvastuun piiriin, mutta ei  muunlainen mielipaha tai henkinen kärsimys. Vahingon tulee siis olla konkreettinen.

Virhevastuun yksi määritelmä on se, mitä kuluttajan on perusteltua tuotteelta odottaa. Tällä tarkoitetaan yleistä arviointia, ei yksittäisen kuluttajan odotuksia. Odotuksiin vaikuttaa myös tuotteen hinta. Jos tuotteen yleinen hintataso on 500 euroa ja kuluttaja on ostanut vastaavan 100 eurolla, on syytä olettaa, ettei kestävyys ole välttämättä sama kuin kalliimmassa tuotteessa.

Kun ostamassani tuotteessa on vikaa, voin vaatia kaupan purkua

Kaupan purku on yleensä viimeinen ratkaisukeino. Se tulee kyseeseen ostajan vaatimuksesta vain, jos virheen korjaaminen ei ole mahdollista, tai se ei olisi taloudellisesti järkevää. Myyjällä on oikeus pyrkiä korjaamaan virhe.

Mikäli kaupan purkuun päädytään, tulee asiakkaan palauttaa myyjälle ostamansa tuote ja myyjän tulee palauttaa asiakkaan maksama rahasumma. Perusperiaate on yksinkertainen, mutta jos tuote on ollut asiakkaan käytössä, siitä voi joissain tilanteissa joutua korvaamaan käyttöhyödyn siltä ajalta. Autokaupassa käyttöhyöty lasketaan ajetuista kilometreistä, sekä ajasta jonka asiakas on omistanut auton.

 

Lue lisää:

Miten hinta tulee olla ilmoitettuna

Käytetyn auton kauppa

Vahingonkorvaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *